06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

Psychosynthese

PSYCHO SYNTHESE Psychosynthese is een bezielde en creatieve psychologie waarin het menselijke vermogen tot zelfverwerkelijking (het potentieel), eigen regie en zingeving centraal staat. Het is een stroming die ruimte biedt in onszelf en gericht is om te worden wie we...