06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

Welkom bij Psychologie Praktijk De Ridder

Welkom bij Psychologiepraktijk De Ridder

Psychologische begeleiding in Haarlem voor particulieren en voor mensen binnen organisaties.

Therapie

De praktijk in Haarlem biedt diverse vormen van therapie aan.

Life coaching

Voor mensen die in gesprek willen met een professional maar geen therapie zoeken.

Burn-out

Verzuim, burn-out en overige stress-gerelateeerde klachten.

Mens & organisatie

De inzet van een   bedrijfspsycholoog  die uw koers ondersteunt.

Wanneer ga ik in therapie?

Als je dagelijkse functioneren dermate geremd worden door je geestelijke klachten dan kan het zinvol zijn om in therapie te gaan en een psycholoog te raadplegen.

Als je ergens in vastloopt waar de omgeving je niet direct mee kan helpen. Een gesprek met een professional biedt dan de mogelijkheid om op een andere, neutrale en meer verdiepende manier naar jouw situatie te kijken.   

Burn-out

Een burn-out staat  het Engelse woord voor “opgebrand”. Dit is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning in werk en in de privésfeer.

Werkvloer in balans

De wereld is in verandering. Een tijdige en juiste ondersteuning bieden aan de mensen op de werkvloer is van cruciaal belang om uw mensen gezond te houden en de risico’s van uitval te beperken. 

Contact

U kunt hier uw vraag stellen. Wij behandelen uw vraag en gegevens discreet.