06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

Tarief en vergoeding

 

Verwijzers

Huisartsen kunnen verwijzen via een papieren of digitale verwijzing, maar dit is niet vereist omdat we onder de indicatievrije zorg werken.

Een werkgever kan een traject vergoeden. In het geval van ziekteverzuim is een werkgever verplicht om de juiste ondersteuning te bieden. De Wet Verbetering Poortwachter verlangt namelijk dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de uitgevallen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Directe vergoeding vanuit  de werkgever kan op basis van een offerte.

Tarief

Voor de therapie zijn onze tarieven zijn vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).  

  • Individueel gesprek (60 minuten): € 95,-
  • Tarieven zijn vrijgesteld van BTW voor particulieren
  • Gesprekken vinden meestal eens per week of eens per twee               weken plaats.

Tarief specificatie

Volwassen therapie: € 50 per half uur / € 95 per uur *
Burn-out € 50 per half uur / € 95 per uur *
Life-coaching € 105 (60 minuten) (excl. 21% btw)
Relatietherapie € 165 (75 minuten) (excl.21% btw)
Voor bedrijven aanvraag offerte

* tarief is vrijgesteld van btw, praktijk valt onder de wet Wkkgz

Wachttijden

De wachttijd bedraagt 2-4 weken voor een intakegesprek.

Openingstijden

De praktijk is alle dagen geopend van 09:00 -17:00 uur behalve op de woensdagmiddag.

Indicatievrije zorg

De praktijk levert indicatievrije zorg en biedt maatwerk. In de basis GGZ is de gehele behandeling opgehangen aan een indicatie en daartoe is een diagnose verplicht. Zonder diagnose (DSM-label) is behandeling niet mogelijk vanuit de basisverzekering. Bij een indicatie vrije psycholoog/therapeut is er geen diagnose vereist en wordt deze ook niet met een verzekeraar uitgewisseld. Dit beschermt je privacy.

Burnout in pakket

Zorgverzekeraars hebben binnen de basisverzekering een aantal diagnoses uitgesloten van vergoeding zoals burn-out en rouwverwerking. Binnen de praktijk kunnen dit soort klachten wel worden behandeld die vallen onder de complementaire zorg.

Vergoeding

Therapie wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De praktijk valt in de categorie ‘Psycho-sociale-zorg’ en/of in de categorie ‘Complementaire zorg’.  Je betaalt geen eigen risico van € 385,-. De facturen dien je zelf in bij de zorgverzekeraar. 

De huidige stand van zaken met betrekking tot het vergoeden van individuele sessies is te vinden op de website de NVPA (Vereniging voor Psychologen en Agogen). Voor meer informatie neem contact op met de praktijk of kijk op bij vergoedingen zie vergoeding zorgverzekering. 

Inschatting kosten

Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt bij welk traject je zorgvraag het beste past. Dit is afhankelijk van de diagnose, de ernst en complexiteit van je klachten. Deze inschatting bespreken we samen in relatie tot vergoedingen en financiële draagkracht.

 

Licentie

Praktijkcode AGB-code Zorgverleners  90-053368                      Psycholoog AGB-code    90-044663                                        Licentienummer RBCZ   204866R                                      Licentienummer NVPA   204866R                                                              Kamer van Koophandel  30235185                                                    CRKBO registratie           731654

Contactformulier

Voor vragen of het maken van een afspraak.  Voor spoedgevallen neemt u contact op met de doktersdienst of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

(06) 191 58 321

Spaarne 112, 2011 CM, Haarlem

info@ridder.nu