06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

 DE WIL 

Creatieve Richtinggever en Regisseur

Iedereen beschikt over een wil. Onze wil kan echter jarenlang gebaseerd zijn op gewoontes die niet langer meer relevant zijn en ver af liggen van wie we in wezen zijn. Het gevolg is een verlies van energie, versplinterde aandacht en het gevoel geleefd te worden. Aandacht voor de Wil is dan ook essentieel.

In de begeleiding wordt de wil gezien als het sturend mechanisme in ons menselijk handelen. Het is een (creatieve) richtinggever, die ook werkzaam is zonder dat we ons daar bewust van zijn.

Onze wil is de meest rechtstreekse functie die verbonden is met onszelf. Door te willen, brengen we onze identiteit tot uitdrukking in deze wereld. Problemen ontstaan als die verbinding eruit is. 

De wil staat voor meer dan krachtsinspanning en doorzettingsvermogen, waarmee hij doorgaans wordt geassocieerd. ‘Willen’ gaat over hetgeen we van onszelf en het leven verwachten en waar we onze energie naar sturen. 

Een ervaring van ‘’willen’’ betekent echter niet dat we altijd ten volle beseffen of duidelijk begrijpen hoe ons wilsproces werkt. De begeleiding is gericht op het bewust maken van de wil en de signalen van jouw wil te vertalen naar het dagelijks leven. 

In de begeleiding kan zicht en antwoord geboden worden op vragen zoals:

• Wat wil ik?
• Wie ben ik en wat wil ik aan de wereld laten zien?
• Hoe komt het toch dat ik vaak niet weet wat ik wil? 
• Waarom kost het leven mij zoveel energie?
• Waarom moet ik?
• Hoe kan ik iets willen zonder de ander tekort te doen?
• Hoe kan ik mijn leven zinvol inrichten?