06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

THERAPIE VOLWASSEN

Ieder van ons heeft een uniek levensverhaal. Soms kunnen we echter het gevoel krijgen dat we beland zijn in het verkeerde decor of een rol krijgen van de omgeving die niet langer meer bij ons past.    Twijfels, angsten en gevoelens van eenzaamheid voeren dan de boventoon.

Een verhaal dat op den duur in onszelf en met anderen dermate kan gaan schuren dat we soms niet meer weten wie we zijn en hoe we eruit kunnen komen. Vaak raken we dan ook het gevoel van de juiste richting kwijt. Het kan echter zijn dat de omgeving waarin je leeft jou op dat moment niet kan bieden wat je nodig hebt. Dat zijn de momenten dat begeleiding van een buitenstaander zinvol kan zijn.

Het kan zijn dat je je niet herkent in de hiernaast omschreven klachten, maar toch niet lekker in je vel zit. Soms is een klacht ook niet makkelijk in te delen in een bepaalde categorie of is er sprake van een combinatie van verschillende klachten.

In het intakegesprek staan we stil bij je klachten, zodat het voor de begeleider maar ook voor jezelf duidelijk wordt waar je klacht(en) precies uit bestaan en welke behandeling daar het beste bij past. 

Klachten en hulpvragen zijn onder andere: 
• Depressie
• Klachten van angst
Burn-out
• Overspannenheid
• Existentiële crisis
• Relatieproblemen
• Rouwverwerking

WERKWIJZE

Tijdens de intake wordt zorgvuldig stilgestaan bij de aanleiding, de vragen of de problemen die er spelen. Feitelijke omstandigheden worden geplaatst in een perspectief dat recht doet aan de diepere betekenis hiervan. Met behulp van analyses wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat er gaande is en wat er nodig is.

De praktijk werkt vanuit psychosynthese en heeft een eigen methodiek ontwikkeld die te duiden is als een diepgaande therapie, gericht op (gezamenlijke) groei en Wil.

Op basis van de intake, die bestaat uit 1of 2 gesprekken, wordt een begeleidingsvoorstel gemaakt en aan je voorgelegd. De therapie bestaat uit gesprekken die gericht  zijn op de symptomen en de oorzaken. Naast het gesprek wordt onder andere gebruik gemaakt van diverse psychologische technieken zoals het activeren van de wil, (geleide) visualisaties, cognitieve gedragstherapie, schrijfoefeningen etc.

Een therapiesessie duurt 60 minuten                                                         Direct naar Vergoeding

In een sociaal systeem zoals werk,  gezin en relatie beïnvloeden mensen elkaar. Er treedt een wisselwerking op van gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen met die ander. Het doel van eventueel extra systeemgesprekken bij de individuele therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. 

w