06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

PSYCHO SYNTHESE

Verbinding, hier-en-nu en richting in de diepte

Psychosynthese is een bezielde en creatieve psychologie waarin het menselijke vermogen tot zelfverwerkelijking (het potentieel), eigen regie en zingeving centraal staat. Het is een stroming die ruimte biedt in onszelf en gericht is om te worden wie we werkelijk zijn. Het gaat over de menselijke wil tot samenvoegen van verschillende aspecten van onze persoonlijkheid waardoor energie veel gerichter wordt ingezet in beroeps- en privé-leven. Elk element krijgt zijn plaats. Ze sluit daarom niets uit. En dat effect bemerk je in het ervaren van richting en in de positieve verandering van gedrags- en gevoelspatronen.  

Menselijke dilemma’s ontstaan op het moment dat we krachten in onszelf en de buitenwereld ervaren, zoals touwtrekken in tegenovergestelde richtingen stilstand en energieverlies veroorzaakt. Psychosynthese is gericht op het herstellen van de verdeeldheid en verenigt tegenstellingen die we als mens kunnen ervaren. Je krijgt inzicht in de diverse psychische energieën en facetten van ons mens-zijn zoals liefde,  agressie, spiritualiteit, creativiteit etc. Dit alles in relatie tot onze wilsprocessen.

Het ontwikkelingsproces en bewustwording vormt de basis van deze stroming. Dit zorgt voor verlichting, biedt ruimte om keuzes te maken vanuit de persoonlijke diversiteit en maakt het menselijk potentieel vrij.

w 

De kracht van deze stroming is het meebewegen met het natuurlijke proces dat het organisme gezond houdt in plaats van het proces te willen controleren. Het is als het meebewegen met de seizoenen. 

w