06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu
RELATIE THERAPIE

‘Je kunt elkaar bevriezen in het bekende’

In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen. Indien er voor het laatste gekozen wordt kan relatietherapie uitkomst bieden.

In een vrij vroeg stadium van de relatie bepalen (ongeschreven) regels veelal de wijze van omgang met elkaar. Niet bij elk voelbaar einde is een scheiding op zijn plaats. Het kan ook het einde betekenen van de wijze waarop de relatie is vormgegeven.

Als een regel niet langer past bij één van de partners ontstaat er frictie binnen de relatie. De relatie bevriest.

Dit proces heeft het risico in zich dat ervaringen van liefde en vrijheid naar de achtergrond verschuiven. Een oplossing is de relatie te ontdooien. Tijdens zo’n ontdooingsproces ben je beter in staat elkaar als intieme vreemden te ervaren, door onder meer stil te staan bij elkaars behoeften.

In de praktijk betekent dit gericht zijn op een nieuwe ontmoeting.

WERKWIJZE

In de relatietherapie sta je met je partner stil bij hetgeen er gaande is in jou (ik), in je partner (de ander) en binnen de relatie (wij). Alle drie de gebieden zijn van wezenlijk belang en komen aan bod in de therapie.

Concreet staan we stil bij vragen zoals:
• Wie is die unieke ander? En hoe goed kennen we elkaar?
• Wat hebben we onderweg meegemaakt en hoe heeft dat de relatie veranderd?
• Zijn onze verwachtingen van elkaar gaandeweg veranderd? En welke zijn dat?
• Hoe kom ik de ander tegemoet zonder mijzelf te verliezen?
• Wanneer ontstaat er strijd tussen ons, en hoe komen we daar uit?
• Hoe communiceren wij?

Stap voor stap maak je elkaar in de therapie deelgenoot van deze aspecten.

Samen met beide partners worden de problemen van de relatie in kaart gebracht in één of meerdere gesprekken. Een gedegen analyse van de huidige situatie heeft vaak oplossingen in zich die voortvloeien uit de wens om anders met elkaar om te gaan, daarbij gebruikmakend van de potentie binnen de relatie. Er wordt een begeleidingsplan aan jullie voorgelegd waar jullie beide mee kunnen werken. Van hieruit kunnen nieuwe omgangspatronen en een betere communicatie voortkomen waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt. De therapie biedt geen kant en klare oplossingen; beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen. Ook als duidelijk wordt dat beide partners er alsnog voor kiezen om de relatie te beëindigen.

Een partnertherapiesessie duurt 75 minuten.                                      Direct naar Vergoeding

De Ridder werkt vanuit psychosynthese en heeft een eigen methodiek ontwikkeld die te duiden is als een diepgaande therapie, gericht op (gezamenlijke) groei en wilsontwikkeling.