06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

Klacht en Tuchtrecht

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. In dit document kunt u lezen wat u kunt doen.

Folder SCAG

Voor geschillen en klachten kunt u contact opnemen met de SCAG. In de folder van de SCAG kunt u lezen welke stappen u kunt doorlopen om uw klacht kenbaar te maken. U kunt deze folder hier downloaden.