06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

Klacht en Tuchtrecht

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. In dit document kunt u lezen wat u kunt doen.

Toestemmingsformulier gegevensuitwisseling

U dient toestemming te geven om gegevens uit te mogen wisselen tussen de diverse (medische)professionals zoals uw (huis)arts, psychiater, etc. Dit kan uw behandeling ten goede komen. Er zal alleen informatie worden uitgewisseld die noodzakelijk is voor de voortgang...

Folder Psychologiepraktijk de Ridder

Onze folder over Psychologische expertise. Lees hier wat wij doen, voor wie wij dit doen en over de vergoeding. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.