06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu
JONGEREN THERAPIE

Jongerentherapie is voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. In de begeleiding wordt een luisterend oor geboden voor de problemen waar je tegenaan loopt. We kijken samen met jou wat nu de belangrijkste reden is waarom je doet wat je doet.

Want hoe vervelend jouw gedrag voor jezelf en/of jouw omgeving is, er zit altijd een goede reden achter.

Er is ook veel aandacht voor wie jij bent, je kwaliteiten, je (on)mogelijkheden, je dromen en verwachtingen van het leven. Inzicht hierin helpt je jouw problemen op te lossen, je weg te vinden en je leven weer in eigen hand te nemen.

Ouders zien dat jongeren hun eigen weg moet bewandelen. Maar niet bij iedere jongere gaat het goed. Sommigen komen vast te zitten in hun ontwikkeling en weten niet hoe ze eruit moeten komen. Je ziet dat je kind zich steeds rotter voelt en zich steeds meer terugtrekt of juist tegen alles in gaat.

Je merkt dat praten niet voldoende is en dat professionele begeleiding voor je kind wellicht een oplossing kan bieden.

In de praktijk betekent dit gericht zijn op een nieuwe ontmoeting.

Vanuit de systeemtherapie kan je als ouder in een aantal gesprekken ondersteund worden bij de begeleiding van je kind. Er wordt in die gesprekken stilgestaan bij jouw vragen. We gaan samen op zoek naar passende antwoorden binnen jullie gezin (systeem).

Het antwoord kan bestaan uit theoretische kennis over de ontwikkeling die je kind nu meemaakt, maar ook uit concrete adviezen die je kunnen helpen om als ouder te reageren.

Wie ben ik? Wat wil ik?
Te veel werk (prestatiedruk)
Nergens zin in hebben (depressiviteit)
(Faal)angsten
Piekeren
Pesten
Boosheid/agressie
Ruzie thuis
Scheiding
Verlies en rouwDe therapie wordt verg

WERKWIJZE

Er zijn een aantal spelregels die gelden voor de begeleiding van jongeren:

  • In de leeftijd tot 16 jaar worden jongeren door de ouders aangemeld.
  • Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf ook een afspraak maken. Tijdens de intakegesprek kun je aangeven of je je ouders bij de therapie wilt betrekken. 
  • In de leeftijd van 12 – 16 jaar is er toestemming nodig van beide ouders.
  • De informatie in de gesprekken is vertrouwelijk.
  • Een therapiesessie is individueel of gezamenlijk en duurt 60 minuten.

Direct naar Tarief en vergoeding

Direct naar Behandelovereenkomst praktijk met spelregels

In de leeftijd tot 16 jaar starten met een startgesprek met één of beide ouders. In dit gesprek komen onder meer de volgende vragen aan de orde: Welke zorgen hebben jullie over je kind? Wat hebben jullie al geprobeerd om de problemen op te lossen? Wat verwachten jullie van de therapie? In overleg stellen we een plan op met het doel van de therapie en de therapievorm die hiervoor nodig is.

In een individueel gesprek met uw kind staat zijn of haar verhaal. Vervolgens wordt een plan opgesteld waarin de doelen en de vorm van therapie toelichten. Dit plan bespreken we samen met ouder(s) en kind. Na een aantal individuele sessies volgt een evaluatiegesprek met de ouder(s).

Indien je ouder bent dan 16 jaar dan kan je zelf contact opnemen met de praktijk. Als je ouders de sessies betalen en de vergoeding regelen dan dienen zij mee te tekenen voor de begeleiding. Dat betekent niet dan ze geinformeerd worden over de inhoud van de gesprekken